logo

De Stichting

Sinds de jaren zeventig organiseert Stichting Dag Lochem activiteiten op cultureel gebied, zoals concerten, tentoon-stellingen en lezingen die buiten het gangbare theater- en concertzaalcircuit vallen. Bekend zijn onder andere de Zomer-tentoonstellingen hedendaagse kunst in de Grote of Sint-Gudula Kerk, de jaarlijkse Avond van de Poëzie in de Synagoge, Muziek in de Huiskamer, de jaarlijkse Stadhuislezing, maar ook allerlei kleinschalige voorstellingen op gebied van muziek, dans, literatuur, theater, film en beeldende kunst.

Bestuur

Margreet van Aanholt, Boeije Jansen (voorzitter), Rikie Oosthof (secretaris), Margriet van Peer (penningmeester), Rien Wulffraat.

 

 

 

actueel

affiche Huiskamerconcert

Voor meer info zie Agenda